handdator

Visa fullständig version : Referensfel31581
2011-09-20, 03:43
Vid återinläsning aven :confused: GEDCOM fil får jag felmeddlande att referens saknas och sedan stoppas inläsningen.
Detta är hänförligt till en av flockarna.

GunnarBer
2011-09-26, 18:43
Kan du göra en testkörning av filen ifråga och skicka in testloggen som en bilaga till detta forum?