handdator

Visa fullständig version : 2 backup-mappar...Hans Peter
2011-10-15, 09:05
Min Disgen-version är 8.2c. Jag har en mapp som heter C:\Dg82Data\DgBackup. Jag har också en mapp som heter Den här datorn/Delade dokument\Dg82Data\DgBackup. I den förra ligger det säkerhetskopior som jag har gjort tidigare under året. I den senare ligger det säkerhetskopor som jag har gjort idag. Varför finns det 2 backup-mappar med olika innehåll?
/hans peter

m11241
2011-10-15, 21:43
Det räcker med en mapp den senare är den rätta tycker jag. Du kan ta bort den som heter C:\Dg82Data\Dgbackup.

Claes embäck

Hans Peter
2011-10-16, 09:46
Tack, Claes, för svaret. Jag är dock en försiktig general och dessutom något konfunderad. Det där med "tycker jag" känns något vagt. Anledningen till varför jag överhuvudtaget funderar är att jag tvingats formatera om min HD. När jag har återinstallerat Disgen (8.2c), återställt datamappen från min backup till ursprunglig plats (C:\Dg82Data) och vill återläsa min senaste säkerhetskopia, hittar Disgen ingen. Paniiik, paniiik…
Jag upptäcker så småningom att Disgen istället spar den på en annan plats, nämligen Delade dokument\Dg82Data , men att man vid återläsningen kan välja en annan plats än den som Disgen föreslår. Ordningen är återställd.
Jag skulle dock gärna vilja få bekräftat av någon att jag saklöst kan ta bort hela datamappen på (C:\Dg82Data).
/hans peter

Rolf Carlsson
2011-10-16, 21:32
...men för att vara säker på att du har kvar din backup vid en datorkrasch så lägg den på ett USB (den på hårddisken behöver du inte alls då).

nglennart
2012-06-29, 19:36
Min erfarenhet från "automatiska" backuper i PC- världen är generande dåliga. Det blir ofta Hans Peters paniklägen med en backup som inte fungerar - detta gäller speciellt vid komprimerade filformat för backupen.

Jag gör alla mina backuper på ett USB-minne, som Rolf förordar, och inga genom DISGENs försorg. Dessutom gör jag det med C-partitionens filträd (Windows 7 i mitt fall), dvs mapparna Bibliotek>Dokument>Delade dokument>Dg8Data och Bibliotek>Dokument>Delade dokument>Disgen8 sparade på USB-minnet med hela sitt respektive innehåll. Fördelen med detta är dels att backupen blir skild från ordinarie dator, dels att jag kan spara USB-minnet på annan plats (bankfack t ex), dels att kan jag ta med USB-minnet till annan dator och förevisa hela min släktforskning utan att påverka/påverkas av den främmande datorn.

Sedan är ju frågan när man ska ta backupen. Jag gör det i princip efter varje arbetspass, speciellt om arbetsmaterialet inte finns dokumentarat i egen ägo (med andra ord allt som datorsökes). Men detta är ju delvis ett annat ämne, men nog så viktigt - Murphy's law skall aldrig underskattas: det som kan gå fel, går fel vid sämsta tidpunkt och på det värsta av tänkbara sätt.

/nglennart