handdator

Visa fullständig version : Html mallarm24117
2011-10-24, 12:41
Är en flitig avnvändare av html mall 1b. Försökte nyligen använda den senaste versionen av mall 1 b, och fann då ändringar i förhållande till tidigare version som innebär att nästan alla texter är centrerade och orimligt breda. Normala läsbarhets erfarenheter visar att den som är van att läsa gör det bäst om raderan börjar till vänster och inte är längre än i normalt bokformat. Poängen med det är att man enkelt skall hitta nästa rad. Lästbarheten ökar normalt om man dessutom använder typsnitt som Times New Roman därför att de markerar raden bättre än t.ex. Arial. Jag har någon kunskap om HTML och vet hur man kan modifiera utfiler från mallarna, men inte hur man modifiera mallarna.

Skulle de vara möjligt att ändra den aktuella mallan så att man från t.ex. samma menysida där man kan välja bildstorlek kunde få ett val också beträffande texten (typsnitt, radbredd och alternativ centrering). Sorgkanter runt bilderna har också tillkommit, det kunde gärna vara valfritt. Kanske finns några såda valmöjligheter dolda för mig. Vore i så fall härligt,

m01222
2011-10-29, 14:18
Hejsan Bengt!
Det är många år sedan jag använde HTML-mallarna men minns, att jag fann det mycket bra
att man enkelt kunde göra ändringar efter behov och behag. Därför är det märkligt, med tanke
på att så många har läst ditt inlägg, att ingen svarat eller kommenterat frågan.
Det brukar ju alltid finnas någon, som följer forumet, som har insyn i arbetet med programmeringen
av DISGEN.
Jag hoppas med dig, att ett klargörande om HTML-mallarna kommer. Rätt som det är behöver
kanske jag eller någon annan användare ändra i mallarna. Då vore det ju bra att veta om det går
och hur man gör.
/Lennart

Anja
2011-10-29, 15:32
Om man vill göra egna justeringar så kan man kopiera mappen med den mall man vill justera från mapp HtmlMallar i programmappen till HtmlMallar i datamappen.
Tex: från C:\Program\Dis\Disgen82\HtmlMallar\Disgen8 till ..Dg82Data\HtmlMallar\DisGen8V2.
(sökvägen syns sist i beskrivningen där man väljer mallar vid export).

Den typ av ändringar du beskriver görs sedan i textfilen för ”style sheet” dvs screen.css i kopian av mallarna (med tex Anteckningar).
Mall DisGen8V2 kommer sedan att vara valbar vid HTLM-export och då används de justerade filerna när utfilerna genereras.

Korrigering: Upptäckte att inte alla mallar har CSS-filer (bla 1b), men principen för att kopiera mallar till egna mappar är den samma, men jag antar att man då får justera i .htm filerna istället.

m24117
2011-11-08, 17:37
Problemet med att redigera i html-filerna uppstår när man som jag har nästan 2000 poster i databasen. Det alternative är knappast hanterligt.

Phryxe
2011-11-08, 19:51
Problemet med att redigera i html-filerna uppstår när man som jag har nästan 2000 poster i databasen. Det alternative är knappast hanterligt.
Du ska naturligtvis editera mall-filerna innan du gör exporten till HTML. Mer info om egna mallar finns på DIS wiki.

DanielBerglund
2011-11-08, 23:58
Wikisidan är f.ö. här: http://wiki.dis.se/w/index.php/Egna_mallar
Är i ganska intensivt arbete för närvarande vad jag kan se...

Anja
2011-11-09, 00:43
Hej Bengt,
Jag ber om ursäkt för min otydlighet! Jag skrev svaret baserat på mina egna erfarenheter av modifieringar av mall DisGen8 (som har .CCS filer), sedan upptäckte jag att den mall du refererade till (Disgen1b) saknar CCS-hantering.
Grundtanken är dock den samma oavsett (dvs att justeringar som görs i filerna i ”mallmappen” slår igenom på de .htm filer som genereras vid export).

Se Daniels länktips om Egna Mallar på DIS Wiki (http://wiki.dis.se/w/index.php/Egna_mallar)


Mvh /Anja

Rolf
2011-11-11, 10:01
Hej,
Upptäckte vid utskrift med de nya mallarna (4) att om det bara fanns en generation på en ansedel, så fyllde inte tabellen hela bredden av sidan.
Fick därför lägga till en rad i css filen under .antabell med width: 100%;
Mvh/ Rolf www.ljungbykompani.se

m24117
2011-11-13, 15:46
m24117 tackar

m11916
2011-11-17, 18:41
Hej,
Upptäckte vid utskrift med de nya mallarna (4) att om det bara fanns en generation på en ansedel, så fyllde inte tabellen hela bredden av sidan.
Fick därför lägga till en rad i css filen under .antabell med width: 100%;
Mvh/ Rolf www.ljungbykompani.se

Detta är rättat nu i mallarna och kommer med när nästa uppdatering släpps.

Phryxe
2011-11-17, 18:54
Gunnar, tack för wiki-informationen om mallarna. Nu när man börjar skönja hur en mall är uppbyggd funderar jag på om det diskuterats några förändringar av HTML-exporten? Jag vet inte vad som är tänkt att hamna på Antavla2.htm, Antavla3.htm osv, men att filnamnen är förutbestämda verkar vara en begränsande faktor.

m11916
2011-11-17, 19:09
Det kommer mer info om detta på wikin!

För de olika tavlorna AntavlaX, StamtavlaX och OversiktAnX, där x kan vara mellan 1 och 4 för antavlorna och mellan 2 och 4 för de övriga, anger siffrorna hur många generationer som visas. Disgen väljer de mallar som stämmer med det antal generationer du väljer att visa på dina HTML-sidor. Inställningarna för detta finns i fönstren "Inställningar för Ansedlar", "Inställningar för antavlor" resp "Inställningar för Stamtavlor"

Jättebra att få frågor efterhand som texten växer fram så att jag vet vad som behöver förtydligas :-)