handdator

Visa fullständig version : Granskning innan utskriftvirde1
2011-11-16, 17:02
Om man vill skriva ut en del av antavlan (med sig själv som proband) och väljer att undertrycka vissa grenar samt skriva från viss person vill man i de flesta fall granska resultatet innan man skriver ut. Om det är som man tänkt sig och trycker på "skriv ut" startar utskriften från probanden. Varför kommer programmet inte ihåg mitt tidigare val och skriver från vald person? Som det nu är måste man gå tillbaka och göra om sitt val. :confused:

Malviken
2011-11-17, 09:35
Högerklicka på den markerade personen. I den menyruta som då kommer upp väljer du "Skriv från och med markerad person". Förhandsgranskar du då syns endast de person- och ortnamn m.m. som då kommer med vid utskriften.

Mvh/Sten Magnusson

virde1
2011-11-17, 14:24
Jag måste ha uttryckt mig oklart för det är precis så jag gjort.
Frågan var varför valet inte är kvar efter att man granskat och direkt går till "Skriv ut". Man har ju inte avbrutet sitt val.

Karl-Edvard Th
2011-11-17, 22:17
Jag har testat på ver 8.2c med att ta fram en antavla från mej själv, sedan markerar jag en person i antavlan t.ex. min farfar och tar upp honom som centrumperson. Vid utskrift av antavlan får jag frågan om jag skall starta utskrift från mej eller farfar, jag markerar farfar och granskar att antavlan startar med honom, sedan klickar jag direkt på skriv ut och får en antavla som startar på farfar. OK

virde1
2011-11-18, 16:15
OK jag gör ett nytt försök:
Jag vill alltså granska innan jag skriver ut.
Jag har ver 8.2c. Jag har öppnat en antavla med mig själv som proband och vill skriva ut en släktmatrikel för vissa personer. Jag högerklickar på prersonerna vars förfäder jag inte vill ha med och väljer "undertryck denna gren vid utskrift". Därefter högerklickar jag på den person från vilken jag vill skriva ut och väljer "skriv från och med markerad person". Därefter väljer jag "granska". Om det ser ut som jag tänkt mig och avbryter granskningen och sedan klickar på "skriv ut" i den ruta som visas så börjar utskriften från probanden.
Frågan är: Varför kommer programmet inte ihåg mitt val? Jag har ju inte ändrat det och i rutan för utskrift som visas står det ju längst upp till vänster namnet på den person jag valt att skriva ut ifrån.

Joel Vogler
2011-11-18, 16:33
Håller med dig Sören om man kan tycka att programmet skall komma ihåg valet.

Men det finns ett sätt för dig att få utskriften sådan du vill ha den: Låt bli att avbryta granskningen och tryck istället direkt på skrivut-knappen ovanför granskningssidans avbryt-knapp! Det fungerar iallafall för mig i ver 8.2c

virde1
2011-11-18, 16:50
Jag har nu testat och det fungera även för mig.
Jag tycker dock att även det andra sättet borde fungera, men jag kanske kräver för mycket. Dvs. att programmet bör fungera enligt vad som visas på skärmen.

Karl-Edvard Th
2011-11-18, 19:46
Ja det här är ett tydligt programfel för när man avbryter granskningen och kommer tillbaka till föregående meny så står där, upe till vänster, att utskrift skall ske från den person som jag har markerat, men den startar från proband.

Nu vet vi hur vi går runt felet men jag skriver en felrapport.

Malviken
2011-11-19, 08:22
Ja det här är ett tydligt programfel för när man avbryter granskningen och kommer tillbaka till föregående meny så står där, upe till vänster, att utskrift skall ske från den person som jag har markerat, men den startar från proband.

Nu vet vi hur vi går runt felet men jag skriver en felrapport.


Jag prövade detta nu. Alltså först förhandsgranskning utifrån utskrift av släktmatrikel av vald person. Sedan avbruten förhandsgranskning och utskrift direkt därpå. Då blev det första personen i antavlan (släktmatrikeln) som blev utskriven som om inget specialval gjorts. Utskriften utifrån den valda personen måste alltså ske direkt från förhandsgranskningen utan att den avbryts. Nu har jag i och för sig 8.1e och demovarianten 8.2a men där fungerar det enligt ovanstående beskrivning.


Mvh/Sten Magnusson