handdator

Visa fullständig version : Deltar gärna med egna erfarenheterm06015
2011-11-20, 09:32
Mitt intresse för dubblettsökning kan vara användbart
Medlem 6015 Runar Horllund

C-J Gustafsson
2011-11-20, 11:22
Jag skulle gärna se någon form av samarbete mellan Runar och Dis.
Jag har använt Runars program för dubblettkontroll i flera år och de olika sätten att göra kontrollerna kompletterar varandra ypperligt.

Jag tror att det är omöjligt att med en enda teknik kunna finna alla typer av dubblettfel.
Kontrollen i Dis ger vändigt många fellarm, som skulle kunna minskas med någon form av "avflaggning" som varit uppe här tidigare.
Logaritmen, som används i Runars program, ger bättre automatisk kontroll vilket medför mindre manuellt kontrollarbete. Samma logaritm kan även användas med helt olika utgångspunkter för sökningen.

m06015
2011-11-20, 12:54
C-J menar algoritmen Lewenstein, och jag ska stava mitt namn rätt
Hortlund

Christer
2012-12-03, 22:10
Vi stänger denna diskussion efter som arbetsgruppen avslutat sitt arbete och ett projekt startat för det fortsättningen.