handdator

Visa fullständig version : Utskrifter av registerhakanrene
2011-12-13, 17:16
Vid utskrifter till register kan man välja "Antal*Sidnummer. Detta fungerar bra vid direktutskrift men inte vid utskrift till RTF. Finns det någon lösning eller förklaring?

DanielBerglund
2011-12-13, 19:39
Vilken inställning är det du menar, kan du beskriva noggrannare? Och vilka register är det fråga om?

Karl-Edvard Th
2011-12-15, 22:07
Men utskriften av RTF sker ju i Word och där är det Word som skapar registren.