handdator

Visa fullständig version : Äganderätt till publicerat materialKrrun
2012-02-08, 15:42
Vem är ägare till det som publiceras i de webb-baserade släktforskningsprogrammen? Är det den som publicerar materialet eller den som äger webb-sidan?

Phryxe
2012-02-08, 16:40
Om det är någon som härbärgerar andras forskning brukar de nog ange hur det ligger till med den saken, dvs upphovsrätten till publicerat material.

Krrun
2012-02-08, 16:53
Om man nu tar Geni som ett exempel så står det bara att det är privatägt, det finns inget som står skrivet om äganderätten till det publicerade materialet.

Phryxe
2012-02-08, 20:32
Har du lusläst Proprietary Rights in Content (http://www.geni.com/company/terms_of_use)? Jag orkar inte ...