handdator

Visa fullständig version : Export till HTMLLasse
2012-02-12, 22:50
När jag ska exportera till HTML och då väljer en antavla att exportera från så väljer exporten alla personer i hela flocken, vad gör jag för fel?

Bengt
2012-02-13, 18:46
När du har fått fram antavlan, högerklickar du i den och väljer Spara personerna i tavlan som söklista.
När du har söklistan klar får du vid exporten möjlighet att välja personerna i söklistan.

I stället för att klicka på knappen Exportera nu kan du välja Nästa i sidfoten och får då möjlighet att göra en del inställningar och välja vilka notiser som ska med.