handdator

Visa fullständig version : RGD - Information från arbetsgruppenRolf Carlsson
2012-02-16, 19:21
RGD - Rikstäckande genealogisk databas över Sveriges historiska befolkning.

Arbetsgruppen har nu slutfört sin analys över förutsättningarna för ett införande av RGD (motion 1 till förra årsmötet) och rekommenderar styrelsen att föreslå årsmötet att fatta beslut om att införa RGD. Vidare har arbetsgruppen behandlat frågan om verktyg för fleranvändarmiljö (motion 2).

Vid ett framgångsrikt genomförande av projektet blir RGD den "slutliga" databasen över Sveriges historiska befolkning. Av juridiska skäl (Personuppgiftslagen) kan RGD enbart att omfatta avlidna personer. Databasen föreslås bestå av två delar dels en del med kärninformation (födda/döda/vigda) med höga kvalitetskrav kopplat till orts- och källhänvisnignar och dels en del med övriga notistyper, biografier och eventuellt bilder, där medlemmarna mera fritt kan lägga in information om personer som upptagits med kärninformation. Databasen skall inte innehålla några dubbletter utan informationen flätas successivt sammman i ett flertal sammanhängande släktträd.

Grundtanken är att allt mindre tid och resurser från föreningens medlemmar skall läggas ner på att leta fram släktrelationer för den egna forskningen utan i stället överföra dessa resurser till en fördjupad forskning kring personerna genom levnadsbeskrivningar mm.

Ett beslut om införande är en enorm utmaning för föreningen men stärker samtidigt dess konkurrenskraft gentemot andra aktörer på marknaden. Den största utmaningen är att engagera föreningens medlemmar i detta gigantiska pyramidbygge såväl med att lägga in information som att kontrollera och vid behov korrigera kärninformationen.

Vi tror att föreningen även kommer att kunna generera tjänster mot professionell forskning med statistisk information, som idag inte finns tillgänglig, vilket ger positivt renommé.

Så långt känt har enbart Island tagit fram en liknande databas över sin historiska befolkning.

De väsentliga skillnaderna jämfört med Disbyt är att inga dubbletter tillåts samt att ofullständig/felaktig information i databasen kan kompletteras resp. korrigeras.

Det är uppenbart att det kommer ta ett antal år innan RGD överstiger Disbyts täckningsgrad av födda personer (idag ca 60 %) liksom att felaktigheter successivt måste korrigeras. Upparbetningstakten är beroende på hur starkt föreningens medlemmar kommer att engagera sig under de första åren.

Christer
2012-02-16, 22:32
"Databasen skall inte innehålla några dubbletter utan informationen länkas successivt sammman i ett enda släktträd."
Bara en språklig kommentar. Jag tror inte att urvalet av världens historiska befolkning som RGD syftar till kommer att resultera i ett enda släktträd utan ett flertal.

Mogenealogen
2012-02-17, 07:02
Detta projekt skulle bli en enorm utmaning för Dis och samtidigt en logisk utveckling av Disbyt.
Kvalitetskravet (fvd) är enligt mig nyckeln till framgång. Och som vanligt i sådana här sammanhang, att kunna knyta de rätta personerna till att leda projektet.

Malviken
2012-03-06, 09:58
Detta projekt skulle bli en enorm utmaning för Dis och samtidigt en logisk utveckling av Disbyt.
Kvalitetskravet (fvd) är enligt mig nyckeln till framgång. Och som vanligt i sådana här sammanhang, att kunna knyta de rätta personerna till att leda projektet.

Vad menar du med "de rätta personerna"?

Man borde väl också ta fram någon instruktion i t.ex. PDF-format.

Kvaliteten beror ju också på hur pass bra källhänvisningar som finns och att släktrelationerna verkligen stämmer.

nglennart
2012-06-30, 00:14
RGD är en excellent idé, men diskussionen om dubletter ser just nu ut att vara ett stickspår - den kommer när varje "släktforskad" individ skall säkerställas vara unik. Den viktiga diskussionen är väl först vilken DB-struktur vi skall ha för att realisera RGD. Om vi inte först bestämmer detta, blir ju diskussonen ett enda sammelsurium. (Egentligen handlar det först om behov av funktionalitet och en massa detaljer om arkitekturen.)

Precis som tidigare sagts i diskussionen utgör en fastlagd struktur inte något hinder för andra uppgifter (data/information), uppgifter utöver F-V-D. DISGEN har ju redan löst en del av dessa frågeställningar. Vi behöver få en ensartad målbild av vad vi vill att RGD skall vara. Jag har hittills inte sett något av detta, men det kanske finns i DIS-byrålådan.

Den stora frågan är ju hur vi bestämmer en unik identitet för varje historisk person i Sverige. Massor av de historiska personerna finns ju i vars och ens släktforskning, i DISBYT osv. Vilken princip skall vi använda? Ett "historiskt personnummer" vore väl praktiskt, men hur ser ett sådant ut. Hur görs individen unik i det dåtida Sverige, hur kopplas en individs händelse samman med individens unicitet? Hur samkör vi alla personer för att säkerställa uniciteten för den enskilda individen? Osv, osv.

Hur gjorde islänningarna med sin rikstäckande databas? Jag har sökt uppgift om detta, men inte hittat någon konstruktionsinformation. Kan man vidareutveckla DISGENs konstruktionsprincip, givet det unika historiska personnumret?

Jag har inte hittat några inlägg efter mars 2012. Betyder detta att ärendet är under "privat" behandling eller något annat? Eftersom jag bryr mig i debatten, så står jag till förfogande för tankeverksamhet i ärendet.

/nglennart

Christer
2012-07-04, 22:16
Lennart,

styrelsen har beslutat om en fördjupad utvärdering. Jag kommer att leda den och jag ber att få återkomma när den tagit fart.

tommypeters
2012-09-17, 22:04
Låter som något som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skulle vilja sponsra...

Phryxe
2012-10-25, 09:48
Ancestry släpper Bygdeband till hembygdsrörelsen. Tydligen ska de slopa inloggningen i framtiden. Kan kanske delvis bli en konkurrent till en RGD ... Har aldrig sett Bygdeband på insidan så jag vet inte hur det ser ut, men de tycks utgå ifrån lokala hembygdsföreningar. Under respektive förening finns info om platser, bilder, dokument, personer och källor.

Christer
2012-12-03, 22:08
Vi stänger denna diskussion efter som arbetsgruppen avslutat sitt arbete och ett projekt startat för det fortsättningen.