handdator

Visa fullständig version : En notis är längre än 250, du måste göra den kortare ???erikrn
2012-04-15, 20:35
Hvad ? Hvor er dén notits ?
Jeg har eksporteret nogle "flokke" til een gedcom-fil
ialt ca. 8.000 individer
og vil importere dem til een flok;
da får jeg denne fejl:
"En notis är längre än 250, du måste göra den kortare"
MEN hvilken notits ???

DISGEN felrapport
=================

Datum : 2012-04-15 20:11:06

Version: 8.1d (Win32)
Skapad : 2007-02-24 21:55

Feltext : En notis är längre än 250, du måste göra den kortare
Felslag : TNotisTooLong

Senaste felkod från Win32 API (inte alltid relevant)
Felkod : 487
Förklaring : Der blev forsøgt at få adgang til forkert adresse.Vad som hände: (ingen upplysning)

DISGEN först startad : 2009-02-23
Startad antal gånger : 439
Körd antal minuter : 431792

Versionen först startad: 2009-02-23
Startad antal gånger : 439
Körd antal minuter : 431792
Antal fel : 23
Fortsatt efter fel : 11
Avbrutit efter fel : 3

Systeminformation
Windows : Windows NT/2000
Major version: 5
Minor version: 1
Build # : 2600
Version text : Service Pack 3
PixelsPerInch: 96
Screen height: 1200
Screen width : 1920
ExeName : C:\Programmer\Dis\Disgen8\Disgen.exe

Delphi heap statistics (TotalAddrSpace grows as needed)
TotalAddrSpace :10485760
TotalUncommitted :2998272
TotalCommitted :7487488
TotalAllocated :5819132
TotalFree :1597492
FreeSmall :425280
FreeBig :1172212
Unused :0
Overhead :70864
HeapErrorCode :0

Windows Memory statistics
Percent of phys memory in use: 54
Bytes of physical memory : 1073004544 (1023.3 MB)
Free physical memory bytes : 486531072 (464.0 MB)
Bytes of paging file : 2581581824 (2462.0 MB)
Free bytes of paging file : 2044542976 (1949.8 MB)
User bytes of address space : 2147352576 (2047.9 MB)
Free user bytes : 2045272064 (1950.5 MB)
Page file/Phys mem ratio : 2.41

ProgressForm Log Start
BarMax 513839
BarCount 24222
Importerar GEDCOM-filen C:\Documents and
Settings\ern\Skrivebord\denanden.GED

Import enligt GEDCOM version 5.5
Startar pass 1

37351 referenser för individer (INDI) kontrollerade och finns
14497 referenser för familjer (FAM) kontrollerade och finns
1 referenser för inlämnare (SUBM) kontrollerade och finns

Pass 1 klart

Startar pass 2
Sätter nummer på importerade personer och familjer
Pass 2 klart

Startar pass 3
ProgressForm Log End

Senast utförda kommandon
1 kommando: Byt arkiv > TdxBarButton(???)
2 OK från dialog >> TDiaChangeArchive(Välj nytt arkiv)
3 >> TListBox(ArkivListBox) = 3
4 Nytt arkiv: HHOLM
5 kommando: Välj person > TMainForm(MainForm)
6 kommando: Sök personer > TAction(???)
7 OK från dialog >> TDiaSeekPerson(Sökning till söklista 1)
8 >> TDisComboBoxWithInd(Aftername) = ""
9 >> TDisComboBoxWithInd(Forename) = ""
10 >> TDisComboBoxWithInd(Occupation) = ""
11 >> TMaskEdit(BornFirst) = " "
12 >> TMaskEdit(BornLast) = " "
13 >> TMaskEdit(DeadFirst) = " "
14 >> TMaskEdit(DeadLast) = " "
15 >> TCheckBox(Men) = 1
16 >> TCheckBox(Women) = 1
17 >> TCheckBox(Oforskat) = 0
18 >> TRadioGroup(SeekIn) = 1
19 >> TCheckBox(Further) = 0
20 >> TDisComboBoxWithInd(Place) = ""
21 >> TDisComboBoxWithInd(Comment) = ""
22 >> TMaskEdit(EventFirst) = " "
23 >> TMaskEdit(EventLast) = " "
24 >> TCheckBox(AlsoPlacesBelow) = 1
25 >> TDisComboBoxWithIndArray(Source) = ""
26 >> TDisComboBoxWithInd(Text) = ""
27 >> TMemo(Memo1) = "Sökning sker i text-, extra text-, adress- och referens-notiser samt i
fotnote"
28 >> TMaskEdit(LastEditMin) = "0000-00-00 00:00"
29 >> TMaskEdit(LastEditMax) = "9999-99-99 99:99"
30 >> TDisComboBoxWithInd(DeathCause) = ""
31 >> TListBox(FlockList) = 5
32 >> TSpinEdit(IndividNumber1) = 7400
33 >> TSpinEdit(IndividNumber2) = 7450
34 >> TCheckBox(UseNumbers) = 0
35 >> TDisComboBoxWithInd(FadderOccu) = ""
36 >> TDisComboBoxWithInd(FadderAftername) = ""
37 >> TDisComboBoxWithInd(FadderPlace) = ""
38 >> TDisComboBoxWithInd(FadderComment) = ""
39 >> TDisComboBoxWithInd(FadderForename) = ""
40 >> TCheckBox(AlsoFadderPlacesBelow) = 0
41 >> TCheckBox(Negative) = 0
42 SÖK#1 aktivt fönster
43 SÖK#1 aktivt fönster
44 SÖK#1 Flytta till person 101:478
45 SÖK#1 Flytta till person 101:401
46 kommando: SÖK#1 Sortera enbart denna kolumn > TAction(???)
47 SÖK#1 Flytta till person 101:401
48 kommando: SÖK#1 Sortera därefter också kolumn > TAction(???)
49 SÖK#1 Flytta till person 101:401
50 kommando: SÖK#1 Utöka söklistan > TAction(???)
51 SÖK#1 aktivt fönster
52 kommando: Verktyg exportera > TAction(???)
53 kommando: GEDCOM export > TButton(GEDExportBtn)
54 OK från dialog >> TExportForm(Export från DISGEN)
55 >> TTabbedNotebook(Notebook) = 2
56 >> TRadioGroup(FromAll) = 0
57 >> TListBox(SelectFlock) = 8
58 >> TMemo(Memo2) = "Du har möjlighet att lägga till en referensnotis till alla exporterade
persone"
59 >> TEdit(ReferencePart) = ""
60 >> TCheckBox(NotesAlso) = 1
61 >> TCheckBox(MotivAlso) = 1
62 >> TEdit(GEDName) = "Erik Reinert Nielsen"
63 >> TEdit(GEDAddress1) = "Rødovrevej 130"
64 >> TEdit(GEDAddress2) = "DK-2610 Rødovre"
65 >> TEdit(GEDAddress3) = "Danmark"
66 >> TEdit(GEDPhone) = ""
67 >> TEdit(GEDComment) = "ern@c.dk"
68 >> TRadioGroup(GEDReceiver) = 0
69 >> TRadioGroup(GEDCharCode) = 1
70 >> TRadioGroup(GEDVersion) = 0
71 >> TCheckBox(GEDCOMUseSourceRecords) = 1
72 >> TTabbedNotebook(TabbedNotebook1) = 0
73 >> TCheckBox(CheckAnsedlar) = 0
74 >> TCheckBox(CheckBuilt1) = 0
75 >> TCheckBox(CheckBuilt2) = 0
76 >> TCheckBox(CheckSeeklist1) = 0
77 >> TCheckBox(CheckSeeklist2) = 0
78 >> TEdit(NameBuilt1) = "Efterslægt"
79 >> TEdit(NameBuilt2) = "Mine aner"
80 >> TMemo(Memo3) = "Du får möjlighet att välja personer när
du klickar Exportera.
"
81 >> TRadioGroup(HTMLPlaceSources) = 1
82 >> TComboBox(LayoutCombo) = ""
83 >> TMemo(HTMLDescription) = "HTMLDescription
"
84 >> TSpinEdit(AnsedelGenPerPage) = 2
85 >> TCheckBox(IncludeFootnotes) = 1
86 >> TCheckBox(IncludeNewLine) = 1
87 >> TCheckBox(AnsedlarForAntavla) = 1
88 >> TSpinEdit(AntavlaGenPerPage) = 2
89 >> TCheckBox(AnsedlarForStamtavla) = 1
90 >> TSpinEdit(StamtavlaGenPerPage) = 3
91 >> TCheckBox(HTMLUsePersonIndex) = 1
92 >> TMaskEdit(HTMLPersonIndexCount) = "50"
93 >> TMaskEdit(HTMLPersonIndexLetters) = "1"
94 >> TCheckBox(HTMLUseAfternameIndex) = 1
95 >> TMaskEdit(HTMLAfternameIndexCount) = "200"
96 >> TCheckBox(HTMLUsePlaceIndex) = 1
97 >> TMaskEdit(HTMLPlaceIndexCount) = "50"
98 >> TMaskEdit(HTMLPlaceIndexLetters) = "1"
99 >> TRadioGroup(HTMLPlaceIndexOrder) = 2
100 >> TMemo(HTMLEveryPage) = "<font color="#000080"><p align="center">
slægtstavler for Erik Reinert Nielsen "
101 >> TMemo(Memo1) = "Här kan du skriva en text eventuellt kompletterad med HMTL-kommandon.
Texten ko"
102 OK från dialog >> TDiaFromWhat(Välj personer att exportera från)
103 >> TListBox(SelectFlock) = 8
104 >> TListBox(Textlist) = -1
105 SÖK#1 Flytta till person 3:6545
106 kommando: SÖK#1 Sortera enbart denna kolumn > TAction(???)
107 kommando: Sök personer > TAction(???)
108 OK från dialog >> TDiaSeekPerson(Sökning till söklista 1)
109 >> TDisComboBoxWithInd(Aftername) = ""
110 >> TDisComboBoxWithInd(Forename) = ""
111 >> TDisComboBoxWithInd(Occupation) = ""
112 >> TMaskEdit(BornFirst) = " "
113 >> TMaskEdit(BornLast) = " "
114 >> TMaskEdit(DeadFirst) = " "
115 >> TMaskEdit(DeadLast) = " "
116 >> TCheckBox(Men) = 1
117 >> TCheckBox(Women) = 1
118 >> TCheckBox(Oforskat) = 0
119 >> TRadioGroup(SeekIn) = 1
120 >> TCheckBox(Further) = 0
121 >> TDisComboBoxWithInd(Place) = ""
122 >> TDisComboBoxWithInd(Comment) = ""
123 >> TMaskEdit(EventFirst) = " "
124 >> TMaskEdit(EventLast) = " "
125 >> TCheckBox(AlsoPlacesBelow) = 1
126 >> TDisComboBoxWithIndArray(Source) = ""
127 >> TDisComboBoxWithInd(Text) = ""
128 >> TMemo(Memo1) = "Sökning sker i text-, extra text-, adress- och referens-notiser samt i
fotnote"
129 >> TMaskEdit(LastEditMin) = "0000-00-00 00:00"
130 >> TMaskEdit(LastEditMax) = "9999-99-99 99:99"
131 >> TDisComboBoxWithInd(DeathCause) = ""
132 >> TListBox(FlockList) = 5
133 >> TSpinEdit(IndividNumber1) = 7400
134 >> TSpinEdit(IndividNumber2) = 7450
135 >> TCheckBox(UseNumbers) = 0
136 >> TDisComboBoxWithInd(FadderOccu) = ""
137 >> TDisComboBoxWithInd(FadderAftername) = ""
138 >> TDisComboBoxWithInd(FadderPlace) = ""
139 >> TDisComboBoxWithInd(FadderComment) = ""
140 >> TDisComboBoxWithInd(FadderForename) = ""
141 >> TCheckBox(AlsoFadderPlacesBelow) = 0
142 >> TCheckBox(Negative) = 0
143 kommando: Verktyg exportera > TAction(???)
144 kommando: GEDCOM export > TButton(GEDExportBtn)
145 OK från dialog >> TExportForm(Export från DISGEN)
146 >> TTabbedNotebook(Notebook) = 2
147 >> TRadioGroup(FromAll) = 0
148 >> TListBox(SelectFlock) = 8
149 >> TMemo(Memo2) = "Du har möjlighet att lägga till en referensnotis till alla exporterade
persone"
150 >> TEdit(ReferencePart) = ""
151 >> TCheckBox(NotesAlso) = 1
152 >> TCheckBox(MotivAlso) = 1
153 >> TEdit(GEDName) = "Erik Reinert Nielsen"
154 >> TEdit(GEDAddress1) = "Rødovrevej 130"
155 >> TEdit(GEDAddress2) = "DK-2610 Rødovre"
156 >> TEdit(GEDAddress3) = "Danmark"
157 >> TEdit(GEDPhone) = ""
158 >> TEdit(GEDComment) = "ern@c.dk"
159 >> TRadioGroup(GEDReceiver) = 0
160 >> TRadioGroup(GEDCharCode) = 1
161 >> TRadioGroup(GEDVersion) = 0
162 >> TCheckBox(GEDCOMUseSourceRecords) = 1
163 >> TTabbedNotebook(TabbedNotebook1) = 0
164 >> TCheckBox(CheckAnsedlar) = 0
165 >> TCheckBox(CheckBuilt1) = 0
166 >> TCheckBox(CheckBuilt2) = 0
167 >> TCheckBox(CheckSeeklist1) = 0
168 >> TCheckBox(CheckSeeklist2) = 0
169 >> TEdit(NameBuilt1) = "Efterslægt"
170 >> TEdit(NameBuilt2) = "Mine aner"
171 >> TMemo(Memo3) = "Du får möjlighet att välja personer när
du klickar Exportera.
"
172 >> TRadioGroup(HTMLPlaceSources) = 1
173 >> TComboBox(LayoutCombo) = ""
174 >> TMemo(HTMLDescription) = "HTMLDescription
"
175 >> TSpinEdit(AnsedelGenPerPage) = 2
176 >> TCheckBox(IncludeFootnotes) = 1
177 >> TCheckBox(IncludeNewLine) = 1
178 >> TCheckBox(AnsedlarForAntavla) = 1
179 >> TSpinEdit(AntavlaGenPerPage) = 2
180 >> TCheckBox(AnsedlarForStamtavla) = 1
181 >> TSpinEdit(StamtavlaGenPerPage) = 3
182 >> TCheckBox(HTMLUsePersonIndex) = 1
183 >> TMaskEdit(HTMLPersonIndexCount) = "50"
184 >> TMaskEdit(HTMLPersonIndexLetters) = "1"
185 >> TCheckBox(HTMLUseAfternameIndex) = 1
186 >> TMaskEdit(HTMLAfternameIndexCount) = "200"
187 >> TCheckBox(HTMLUsePlaceIndex) = 1
188 >> TMaskEdit(HTMLPlaceIndexCount) = "50"
189 >> TMaskEdit(HTMLPlaceIndexLetters) = "1"
190 >> TRadioGroup(HTMLPlaceIndexOrder) = 2
191 >> TMemo(HTMLEveryPage) = "<font color="#000080"><p align="center">
slægtstavler for Erik Reinert Nielsen "
192 >> TMemo(Memo1) = "Här kan du skriva en text eventuellt kompletterad med HMTL-kommandon.
Texten ko"
193 OK från dialog >> TDiaFromWhat(Välj personer att exportera från)
194 >> TListBox(SelectFlock) = 8
195 >> TListBox(Textlist) = -1
196 kommando: Byt arkiv > TdxBarButton(???)
197 OK från dialog >> TDiaChangeArchive(Välj nytt arkiv)
198 >> TListBox(ArkivListBox) = 9
199 Nytt arkiv: test12
200 kommando: Välj person > TMainForm(MainForm)
201 OK från dialog >> TDiaGetPerson(Välj person)
202 >> TListBox(RecentPersons) = -1
203 >> TListBox(FlockList) = 0
204 >> TSpinEdit(IndividNumber) = 1
205 >> TDisComboBoxWithInd(Aftername) = ""
206 >> TDisComboBoxWithInd(Forename) = ""
207 FÖ#1 aktivt fönster
208 FÖ#1 ny proband 1
209 err: Personen eller giftet 27521 saknas. DISGENs filer är inte korrekta.
Kör "Verktyg -- Kontrollera DISGENs filer" för att rätta till felet.
Detta meddelande visas inte fler gånger under denna körning även om fler fel skulle påträffas.
210 kommando: Verktyg importera > TAction(???)
211 kommando: GEDCOM Import > TButton(GEDImportBtn)
212 OK från dialog >> TImportForm(Import till DISGEN)
213 >> TTabbedNotebook(Notebook) = 1
214 >> TRadioGroup(MethodRadio) = 0
215 >> TListBox(ReceivingFlk) = -1
216 >> TRadioGroup(ForenameText) = 0
217 >> TRadioGroup(AfternameText) = 0
218 >> TRadioGroup(GEDAftername) = 0
219 >> TRadioGroup(GEDForename) = 0
220 >> TListBox(GEDReceivingFlk) = 0
221 >> TRadioGroup(CharCode) = 1
222 >> TRadioGroup(GEDVersion) = 1
223 >> TMemo(FlockDisplayV6) = "inga
"
224 >> TMemo(FlockDisplayV7) = ""
225 janej Importen kommer att ske till vald flock men
inga befintliga uppgifter kommer att skrivas över.
Anm: Det är lämpligt att lägga material från andra släktforskare
i egen flock som du skapar med menyvalet Skapa - Ny flock.
Vill du fortsätta med importen?

Antal fönster: 1
1 1 TTarzanForm active

Stack trace:
Physical Logical Unit (######) Routine
0032F032 0031E032 ..\common\FMT.PAS ( 655) Fmt.TNotis.Pack
0027C03D 0026B03D ..\common\BytGin55.pas ( 3968) Bytgin55.Line
0027C242 0026B242 ..\common\BytGin55.pas ( 4028) Bytgin55.TReader.ImportTextPlus
0027E756 0026D756 ..\common\BytGin55.pas ( 4859) Bytgin55.TReader.ImportNOTEAsText
00280AEB 0026FAEB ..\common\BytGin55.pas ( 5677) Bytgin55.ImportAllNotes
00280C0A 0026FC0A ..\common\BytGin55.pas ( 5698) Bytgin55.TReader.ImportINDI
00281169 00270169 ..\common\BytGin55.pas ( 5865) Bytgin55.TReader.Pass3
00282683 00271683 ..\common\BytGin55.pas ( 6374) Bytgin55.Gedcom_in
002908AE 0027F8AE ..\common\IMPORT.PAS ( 996) Import.TImportForm.GEDImportBtnClick
0004C91C 0003B91C Controls.TControl.Click
00043EBD 00032EBD StdCtrls.TButtonControl.WndProc
0004F378 0003E378 Controls.DoControlMsg
0004EE4B 0003DE4B Controls.TWinControl.MainWndProc
00061F46 00050F46 Forms.StdWndProc
0004F323 0003E323 Controls.TWinControl.DefaultHandler
00043EBD 00032EBD StdCtrls.TButtonControl.WndProc
00061F46 00050F46 Forms.StdWndProc
0006AA28 00059A28 Forms.TApplication.ProcessMessage
0028F9F0 0027E9F0 ..\common\IMPORT.PAS ( 726) Import.TImportForm.ShowmodalMod
002F2D54 002E1D54 ..\common\MAIN.PAS ( 3146) Main.TMainForm.ActionImportExecute
0002E3D6 0001D3D6 Classes.TBasicAction.Execute
000E0C44 000CFC44 dxBar.TdxBarItemControl.ControlUnclick
000E21CE 000D11CE dxBar.TdxBarButtonControl.ControlUnclick
0004C788 0003B788 Controls.TControl.WndProc
000D4ADF 000C3ADF dxBar.TCustomdxBarControl.WndProc
0004EE4B 0003DE4B Controls.TWinControl.MainWndProc
00061F46 00050F46 Forms.StdWndProc
0006AA28 00059A28 Forms.TApplication.ProcessMessage
00336A6C 00325A6C I:\8.1d\product\Disgen.dpr ( 294) Disgen.Disgen

C-J Gustafsson
2012-04-17, 10:19
Hej Erik
Ingen har gett svar på din fråga och det kan inte jag heller.
Man om jag förstod situationen rätt så vill du flytta personer från några flockar till en annan flock.
Att göra detta via GEDCOM fil är en onödig omväg.
Skapa söklista genom "Skapa söklista från flockar". Sen kan söklistan kompletteras eller rensas efter behov.
När resultatet är som ma/n önskar använder man funktionen "Verktyg" och "Flytta personer" och anger den flock man vill lägga personerna i.
Prova, då tror jag inte du får några problem och alla dina uppgifter är kvar på rätt plats.

erikrn
2012-04-22, 09:56
Hej
og tak for svaret
det løser eet problem
men om jeg vil give min gedcom-fil til en anden slægtsforskere
da tænker jeg at der er et problem
så: hvorfor kan DISGEN inte importere sin egen gedcom-fil ???

erikrn
2012-04-22, 13:08
Hej
Problemet er løst :-)
Exporter inte med gedcom5,5 oc ANSI
om man exporterer med gedcom4 oc ansel
da går importen igien fint

M00393
2013-01-11, 15:30
Är detta ett problem som endast förekommer vid Cedcom-export, och varför då?