handdator

Visa fullständig version : Säkerhetskopiering med "främmande filer" i datamappenLOE
2012-04-20, 22:45
Jag använder inte DISGEN's säkerhetskopiering utan kopierar alla filer rätt av tillsammans med alla andra filer till min totalbackup. Ibland, om jag mixtrar med något, kan jag helt enkelt göra en kopia av datamappen.

Jag frågar enbart inför steget att migrera från 8.1d till 8.2c. Det verkar som att filerna måste konverteras och att denna operation bygger på användningen av DISGEN's säkerhetskopiering. (Är det så, för det första ?).

Jag har på min egenvalda datamapp egna undermappar, utöver DISGEN's, och på DISGEN's undermappar
(D-namn1, D-namn2 osv - jag använder flera arkiv på samma datamapp, vilka inte har någon koppling alls annat än via gemensam användning av DGCommon) ett antal egna undermappar med undermappar under undermappar och en massa filer. Detta har aldrig vållat DISGEN några problem vid normal körning (DISGEN verkar inte bry sig om annat än D-mappar och kända DISGEN-filtyper på dessa), men jag undrar hur säkerhetskopieringen kommer att reagera och sedan återläsningen i 8.2c. Gladast vore jag om säkerhetskopieringen också ignorerade allt annat än arkivmapparna och dessas direkt underliggande, rena DISGEN-filer. Som sagt, jag sköter mina backuper själv, men vill kunna installera 8.2c.

I "värsta fall", förmodar jag, så kan jag göra en tillfällig datamapp med enbart DISGEN-undermappar och
-filer, ändra systeminställningen till denna datamappsadress och göra säkerhetskopiering därifrån ?

En relaterad fråga gäller parallellkörning på två datorer. Jag har en stationär med XP och en bärbar med VISTA. Kan jag fortsättningsvis helt enkelt kopiera över DISGEN's filer mellan datorerna, precis som jag kan göra med alla andra applikationers data ? Kort sagt är DISGEN strikt relokerbart över operativsystemen ?

LOE
2012-12-31, 22:04
Jag ska svara mig själv till allmän upplysning.

Man behöver inte använda säkerhetskopiering för att migrera, det går bra att bara kopiera datamappen.

Att upprätthålla två installationer är också rättframt: kopiera helt enkelt över datamappen (eller dess förändringar, om man vill snåla) och kör. Jag gjorde så från början, med nyinstallerad 8.2c (konverteringen gjordes på den ena maskinen och datamappen kopierades därefter över till den andra). Installationen på den andra maskinen körde glatt vidare, där tvillingen på den första maskinen slutat, t o m färginställningar mm hade följt med.

Eklov
2013-02-16, 18:02
Om man ska byta dator: Man bara installerar programmet i nya datorn, tar hela trädet i utforskaren från gamla datorn och kopierar över i programmets mapp i mappen Program?
Jag frågar, då jag ska hjälpa en vän som har programmet och som ska flytta över till ny dator.

LOE
2013-02-16, 20:45
Om jag förstått dig rätt, så syftar du på själva programmet och dess inre filer. Med dessa kan man inte göra så, för det finns ett för användaren dolt samspel med operativsystemet. T ex finns det en "databas" i Windows, kallad Windows Registry files, som håller reda på alla installerade program, som uppdateras vid installation. Programmet måste alltså installeras på nytt på varje maskin, vilket ju är gjort i en handvändning.

Det jag avhandlade var hanteringen av användardata, sådana som skapas i DISGENs s k datamappar.

Eklov
2013-02-16, 23:43
Näe, LOE, jag skrev ju "Man bara installerar programmet i nya datorn", dvs då får man väl ett "tomt" program. För att sedan återfå INNEHÅLLET skulle man kopiera träd? Det var det jag frågade om. Det var väl så du menade på nyårsafton?

LOE
2013-02-17, 00:05
Jaha, jag feltolkade ditt "kopierar över i programmets mapp i mappen Program". Jag har inte mina data där utan bara själva programmet och dess medföljande filer. Det jag kan stå för är kopiering av de s k datamappar, som uppstår och utvecklas av ens eget arbete, oavsett var dessa datamappar placerats (man kan ju lägga dem var man vill och tala om det för DISGEN. Jag har data av alla slag på ett ställe i datorn och program på ett annat, dessutom har jag flera datamappar m a p olika ursprung och sammanhang samt datamappar för två olika versioner av DISGEN (jag är alltid misstänksam mot nya program)). Vad man eventuellt kan göra med de undermappar som följer av installationen har jag inte funderat på och avstår från att ge några råd om.

Eklov
2013-02-17, 22:23
Hur ser databasfilerna ut i utforskaren? Det är ju dessa man ska spara och föra över. Jag är alltså inte insatt och inte heller användare av programmet.

LOE
2013-02-18, 00:33
{namn_datamapp1}
__{D-namn_arkiv11}
____DX{flock_nummer111}.dg8
____DD{flock_nummer111}.dg8
____DX{flock_nummer112}.dg8
____DD{flock_nummer112}.dg8
____…..
____{xxx}.ini-filer
____{xxx}.sli-filer
____{xxx}.FFD-filer
__{D-namn_arkiv12}
____DX{flock_nummer121}.dg8
____DD{flock_nummer121}.dg8
____DX{flock_nummer122}.dg8
____DD{flock_nummer122}.dg8
____ …….
____{xxx}.ini-filer
____{xxx}.sli-filer
____{xxx}.FFD-filer
__…….
{namn_datamapp2}
__{D-namn_arkiv21}
____DX{flock_nummer211}.dg8
____DD{flock_nummer211}.dg8
____DX{flock_nummer212}.dg8
____DD{flock_nummer212}.dg8
____…..
____{xxx}.ini-filer
____{xxx}.sli-filer
____{xxx}.FFD-filer
__{D-namn_arkiv22}
____DX{flock_nummer221}.dg8
____DD{flock_nummer221}.dg8
____DX{flock_nummer222}.dg8
____DD{flock_nummer222}.dg8
____…….
____{xxx}.ini-filer
____{xxx}.sli-filer
____{xxx}.FFD-filer
__……..
……..

LOE