handdator

Visa fullständig version : Fel vid GEDCOM-import från Brother's Keeper.dcurle
2012-05-22, 21:57
Har en gammal släktdatabas lagrad i Brother's Keeper.

Har tänkt att äntligen gå över till DISGEN.

Försöker importera en GEDCOM-fil på hela databasen till provversionen av DISGEN.

Får följande meddelande:

"Importen avbryts efter Pass 1 på grund av sadnade referenser. GEDCOM-filen är tyvärr felaktig. "

Nedan kommer en kopia på loggfilen. Är det någon som kan tolka loggfilen och säga om det är några ändringar jag kan göra i BK för att ta bort felet?

Hälsningar,
David Curle


2012-05-22 13:49:16
Kontrollerar GEDCOM-filen C:\Program Files\091127 backup of bk on dell\DavidCurleGedcom 4 052212.GED
för att se om den har GEDCOM-version 5.5
Accepteras som GEDCOM-fil version 5.5

2012-05-22 13:49:32
Importerar GEDCOM-filen C:\Program Files\091127 backup of bk on dell\DavidCurleGedcom 4 052212.GED
Filen importeras som GEDCOM version 5.5

Import enligt GEDCOM version 5.5
Startar pass 1 - 13:49:22
Fel på rad 625: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Charles"

Fel på rad 649: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Alfred"

Fel på rad 672: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Oscar"

Fel på rad 695: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Rika, Erika"

Fel på rad 718: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Ernest"

Fel på rad 841: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Robert"

Fel på rad 999: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Gustav Eriksson Vasa"

Fel på rad 1225: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Augusta"

Fel på rad 1268: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Irene"

Fel på rad 1327: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Beth"

Fel på rad 1478: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Lou"

Fel på rad 1587: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Helen"

Fel på rad 1623: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Lud"

Fel på rad 1660: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Sonny."

Fel på rad 1819: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Angela Mae"

Fel på rad 2454: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Martinus Scheelius"

Fel på rad 4850: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Helen"

Fel på rad 5137: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Viktoria"

Fel på rad 5345: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Helge"

Fel på rad 5524: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Darrel?"

Fel på rad 5529: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Jim"

Fel på rad 5651: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Josefina"

Fel på rad 5912: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Kate."

Fel på rad 6028: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN C.J."

Fel på rad 6035: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Max"

Fel på rad 6207: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Arvid Edmund Andersson"

Fel på rad 6280: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Hilding"

Fel på rad 6533: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Helmer"

Fel på rad 6765: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Erik"

Fel på rad 7416: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Yvohn"

Fel på rad 7489: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Ingvar"

Fel på rad 7601: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Gunnel"

Fel på rad 7633: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Christina"

Fel på rad 7641: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Julia"

Fel på rad 7649: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Hilda"

Fel på rad 7664: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN PEO"

Fel på rad 8014: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Emil"

Fel på rad 8637: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Adam"

Fel på rad 9322: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN T.P."

Fel på rad 9619: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN (Nicolaus Laurentii)"

Fel på rad 9642: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Laurentius Erici"

Fel på rad 9653: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Karin"

Fel på rad 9741: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Buzz"

Fel på rad 11520: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _SHON Bob"

Fel på rad 11783: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Bunny"

Fel på rad 12135: Denna Tag ingår ej i GEDCOM standard 5.5, ignoreras
Innehåll : "2 _AKAN Susan D Mateo"

Fel på rad 13606: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _FREL Step"

Fel på rad 14780: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _FREL Adopted"

Fel på rad 14781: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _MREL Adopted"

Fel på rad 14809: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _FREL Adopted"

Fel på rad 14810: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _MREL Adopted"

Fel på rad 14836: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _FREL Adopted"

Fel på rad 14927: Underordnad tag ej tillåten, ignoreras
Innehåll : "2 _MREL Adopted"

Fel: Referensen F32 är ej definierad.
Fel: Referensen F706 är ej definierad.

Importen avbryts efter Pass 1 på grund av saknade referenser.
GEDCOM-filen är tyvärr felaktig.

Pass 1 klart (54.538 sekunder)