handdator

Visa fullständig version : Kartors storlek och formatmrandress
2012-06-24, 20:27
I Disgen blri det en del fördröjning i panorering etc av karta när jag läst in underlagsbilder som karta.
Jag ser i manual samt diskulogen att det nämns BMP och storlekar upp till 50 MB per bild/fil.
Detta upplever jag som rätt stora bilder. Jag arbetar exempelvis med blad av häradsekonomiska kartan.
Det blir ju en väsentlig skillnad att ha några BMP_bilder a 50 MB eller koprimerade JPG-filer a 2 MB styck.

Finns det någon rekommendation om format, komprimering etc för att minimera fördröjningar?
Någon generell mätning avseende om disgen skalar upp linjärt, degressivt etc?