handdator

Visa fullständig version : angående Yrke och arbetemrandress
2012-07-10, 21:15
Givet att det går att identifiera "yrken".
Då borde yrken vara ett separat informationsobjekt som lagras separat och relateras till yrke/arbete.
Normaliserat förekommer ett yrke en gång per person.

Så det som finns som notis i disgen och just nu är benämnt "yrke" är då egentligen händelsen "arbete" som relaterar till en person, yrke, tid (till/från) och plats.

På Grunddata finns yrke som ett fält, och som konsekvens borde detta då vara ett konkatenerat fält bestående av samtliga förekomster av "yrke" i händelse "arbete" för en person.

Är det på detta sätt informationslagring är tänkt att vara, och utveckling är planerad att fortskrida?

Christer
2012-07-10, 22:28
På Grunddata finns yrke som ett fält, och som konsekvens borde detta då vara ett konkatenerat fält bestående av samtliga förekomster av "yrke" i händelse "arbete" för en person.

Vad menar du med Grunddata?

mrandress
2012-07-10, 22:30
Fliken Grunddata som finns på personkortet.

m00707
2012-07-11, 09:51
I notisfliken kan hur många yrkesnotiser som helst läggas in, med tidsperiod, ort och källa.

mrandress
2012-07-11, 10:47
Det borde vara skillnad på masterdata "Yrke" och en händelse "Arbeta ... under en tid som Yrke".
Händelsen arbeta specificerar vilket yrke och vilken plats som avses för respektive händelse.

Nuvarande notis "Yrke" borde formuleras, eller åtminstone beskrivas, som "arbeta".
Men någon masterdata avseende "Yrke" registerhålls alltså inte.

Sedan kan händelser "arbeta" användas i olika syften. T.ex:
Utifrån tag "OCCU" i "arbeta" kan jag extrahera samtliga förekomster, normalisera dessa och skapa ett yrkesindex med hänvisning till personer.
Jag skulle kunna extrahera all "OCCU" i "arbeta" och skapa en lista på yrken för en person, så som nuvarande yrke på flik grunddata.

Som det är nu blir det en hybrid, då beskrivning av användning inte är helt tydlig och genomförandet inte är konsekvent.
Idealt borde det finnas ett separat register över yrken.