handdator

Visa fullständig version : DubblettsökningC-J Gustafsson
2012-08-23, 18:58
I samband med att jag hittade en dubblett, blev jag lite konfunderad över varför Disgen inte hittat den. Jag testade då några varianter.
Fungerar det så här ??
Om namnkontrollen har hittat en dubllett kontrolleras födelseår och dödsår.
Om födelseår är samma, får det vara en viss diff på dödsår.
Om dödsår är samma, får det vara en viss diff på födelseår.
Annars listas dom inte som dubblettkandidater.

Problemet, som uppstod för mig, var att en post hade födelsedatum och dödsdatum medan dubbletten bara hade födelsedatum.

Programmet måste då jämföra ett befintligt dödsår med ett tomt/blank värde och finna den differansen för stor.

Det verkar för mig ologiskt att göra en sådan jämförelse. Är det verkligen så det är tänkt ?