Om du öppnar Personöversikten, så har du en ruta med Föräldrar där.
Klicka på Lägg till fler föräldrar, ange modern där och att hon är biologisk (B).