Gunnars svar är ju från 2018, exakt ett år sedan och kanske från strax innan han bytte från 2016.
Hälsningar,
Eva