Har konstaterat att ansedel visar ett fullständigt personid - dvs personid samt inom parentes gamla personidnr t.ex 11386 (23:2) .
I en söklista visas dock bara nya personid - 11386 . Fältet går ej...