Hej!

Om det som du skriver rör sig om en släkt som inte alls har något med din släkt att göra. tycker jag det är den rätta vägen, alltså skapa en ny mapp. Du kan sedan kalla den mapp något så du...