Finns det ett enkelt sätt att återställa? Hör till problemet att personen som gjort det redan har registrerat mycket ny information. Annars antar jag att det bara hade varit att börja om från början....