Frågan är om faddrar som är kopplade till ett barn men inte har någon annan relation till barnet än fadderrelationen kommer med i det inskickade materialet till Disbytdatabasen:confused: