Ställ "Blippen" på den valda orten i vänstra Ortpanelen, och dra med vänster musknapp nedtryckt, muspekaren in i kartbilden, och "släpp", så kommer en röd punkt att visas för orten