Dubbletterna från medlem 36681 har olika id-nummer i källfilen.
Förmodligen har han samma personer i olika flockar.