Jag har önskemål om att kunna skapa egna språkvariabler att använda i HTML-mallarna. Denna funktion fanns i DG8.x och anropades då med [DGUserText(variabelnamn)]. Variabler fanns i en textfil under...