Finns det något sätt att få fram en söklista på de personer som har bilder kopplade till sig.
Multimedia, Porrträt och Bilder går inte att välja i "Ytterligar vilkor"