Har Disgen 2023. Försöker flytta barn inom barnkullen. Men den det barn jag vill flytta övergår till att bli centrumperson innan jag hinner flytta barnet. Vad gör jag för fel? Använder vänster...