På sidan
https://www.dis.se/nyheter-och-kaenda-brister-i-disgen-2019
Kan du läsa om förändringar/förbättringar i ortsdatabasen.