Bra för den som siktar på att låta trycka upp en antavla.

Förslaget gäller inte bara soldater. Framför allt präster och adel har under 1500–1700-talen såväl patronymikon som släktnamn/ättenamn....