Som jag ser det finns möjligheten - i DIS Arkiv, där medl. kan spara sin säkerhetskopia.:)