Ikke bruk forkortelse for Danmark og Norge. Det kan feiloppfattes ved automatisk gjenkjenning i programvaren som lager dansk og norsk DISBYT-bidrag, GEDtreff.

Om du tenker på å lage...