Det ser ut som det är fel i programmet, ja. Det borde gå att aktivera även kopplingar till ArkivDigital m fl från den knappen.