Har ganska många bilder i DgPic, men alla visas inte när jag vill lägga till t.ex. porträtt i en person? Ej heller om jag använder notis/bildfunktionen.