Det er ikke støtte for eksport/import av bilder i stedsnavn.