Jag kommer att testa tanken med funktionsansvariga genom att först definiera en lämplig indelning. Den kommer att bygga på kategorierna i Redmine, troligen lite modifierade. Därefter kommer jag att...