Jag har skrivit två felrapporter #4416 och #4417 för Carl-Johans och Sten-Åkes rapporter.