När jag skapar Html ansedlar i dis 2021 med hjälp av mall 11 hamnar mina bilder vänsterorienterat och med bildtext vid sidan om respektive bild.
I tidigare version av disgen är bilderna centrerade...