Programmet Disgen finns under C:/ Program (x86)/ Dis / Disgen 2019.
Men dina datamappar finns (som standard) under; Dokument / Disgen/ Disgens datamapp 1 + 2 + 3, och så vidare.
Så du kan...