På Dis hemsida, under Verktyg finns genväg till Disbyt.
Om du menar att du i programmet Disgen vill se vad som finns i Disbyt, för den person som är ”Centrumperson”, då går du till "Sök" i...