På min Disgenkurs var det ett par deltagare som hade Windows 8 och en hade problem med bilder. Personen i porträttet var liggande så hon vände bilden rätt och tog in den igen men den var fortfarande...