Installationen av Disgen förutsätter att det är användaren som kör installationen som ska använda programmet. Jag arbetar normalt under ett användarkonto som inte är administratör för datorn och kör...