Bifogar en beskrivning på hur man ansluter till ett ZOOM-möte, antingen med ZOOM installerat i datorn (rekommenderas) eller via webbläsare. Tänk på säkerheten.