En annan lösning som fungerar bra:
- Skaffa en molntjänst som ger en mapp/volym i datorn, tex jag använder Dropbox.
- Kopiera hela mappen med Disgen databasen till en mapp i Dropbox.
- Starta...