Hej.

Jag försöker att hjälpa min far med att säkerhetskopiera databasen för överföring till ny dator, men får felmeddelande och uppmaning att återgå till senast gjorda säkerhetskopia. Det var ett...