I inställningarna för Disgen finns valet att hänvisa församlingar till län eller landskap. Det man väljer här, blir det som kommer med, vid ett Disbyt-utdrag. Har man då valt landskapshänvisning,...