+ Svara på ämne
Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1 2 3 4 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 98

Ämne: Flaggor och flockar

 1. #21

  Rolf Eriksson
  Medlemsnr
  1977
  Ort
  Vikingstad
  Inlägg
  80
  Jag har använt flockar endast då jag importerat uppgifter som jag fått från andra forskare. Jag ser egentligen inte någon orsak att dela upp sin forskning i flockar utan mest att det blir en extra belastning av egna minnet var jag ska lägga nya personer jag träffar på. Min basaflock innehåller drygt 9000 personer och det är inga problem om jag ska dela med mig av denna att sortera ut delar via söklista. Inte heller är det några problem att spara en del innan jag skickar in till Disbyt, varför jag nu skulle göra det. Jag skickar in allt jag har och ser det som den största förmånen av Dis förmåner. Då använder jag Disbyt så att jag kopierar det jag hittar och sedan går jag in i Genline och kontrollerar och lägger in källan i mitt källträd. I och med detta anser jag att det är min forskning men att jag fått ovärderlig hjälp av en annan medlem. I de Disgenkurser jag håller informerar jag om flockmöjligheten, att jag inte ser någon större fördel med den samt att jag inte själv använder den.
  Rolf Eriksson
  Disbytombud

 2. #22

  Christina Claeson
  Medlemsnr
  38969
  Ort
  Göteborg
  Inlägg
  222
  Hej !
  Som disgenfadder händer det emellanåt att man behöver läsa en en gedcom fil från en medlem för att kunna bistå med att lösa problemet. Då skulle det vara utmärkt att kunna ha denna fil på ett eget ställe utan att de hamnar i den egna släktforskningen.

  Detsamma gäller import av material till disgen från andra släktforskare där det kan vara bra att kolla att det ser bra ut innan materialet importeras i den egna släktforskningen.

 3. #23

  Rolf Eriksson
  Medlemsnr
  1977
  Ort
  Vikingstad
  Inlägg
  80
  Hej
  Det är inga som helst problem att ha en problemfil skild från egna forskningen. Man importerar den i en ny mapp så kan de inte beblandas på något sätt. Däremot om man importerar en fil som gäller egna släkten ska man lägga den i en egen flock för att kunna koppla ihop uppgifterna.
  Rolf Eriksson
  Disbytombud

 4. #24
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 663
  Bror, hur enkelt tror du att det för gemene hen att använda sig av reguljära uttryck. Har ännu inte sett det användas i några sammanhang. Kan du ge några bra exempel?
  Christer Gustavsson - Verksamhetsledare DIS

 5. #25

  Carlos Fredrikson
  Medlemsnr
  49088
  Inlägg
  88
  Vill du göra en import och inte påverka din databas så kan man använda "Arkiv/Byt Databasmap" (hela importen i en egen databas)
  Om du använder "Arkiv/Byt Arkiv" så får du importen i en egen map i databasen (påverkar källor, osv)

  /C

 6. #26
  Jag använder många flockar enligt rekommendationen i Diskulogen 94 (2011-09). Vid sökning är det väldigt effektivt att kombinera flock (= del av släkten) med exempelvis ett namn. Använder den även när jag gör utskrifter åt släktingar för att avgränsa utskriften till den del av släkten de är intresserade av. Att registrera en persons flocktillhörighet är i stort sett helt automatiskt vilket är en avgörande skillnad mot flaggor.
  Dessutom använder jag redan drygt hälften av de möjliga flaggorna och 25 flockar (Rolf Persson, som skrivit nämnda artikel i Diskulogen har där 36 flockar). Ett ökat antalet flaggor blir nödvändigt - men det blir då också mer svåröverskådligt.
  När jag informerar om Disgen framhåller jag flockar som en mycket användbar finess. På den Disgen-kurs jag håller rekommenderar jag användning av Flockar. Men det kanske jag måste sluta med nu.
  För egen del måste jag överväga att inte uppgradera till Disgen 9 när den kommer, om flockarna inte är med där.

 7. #27

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  217
  Om flockar:

  Även om:
  * det inte finns något släktforskningsrelaterat problem som inte går att lösa
  utan flock-"mekanismen" i Disgen
  * det inte verkar finns någon släktskapsrelaterad analogi till flockar i sinnevärlden
  * det inte - mig veterligen - finns något annat släktforskningsverktyg som har
  någon motsvarighet till Disgens flockbegrepp

  så tycker jag - av följande skäl:
  * de som börjat använda flockar och som upplever dem som nyttiga, bör givetvis
  kunna fortsätta att använda dem
  * att behålla bakåtkompatibilitet är en mycket god regel i samband med versionsstegning

  att Disgen bör behålla flockbegreppet i funktionellt någorlunda oförändrad form.

  Däremot borde det inte vara något större problem att inte låta en persons flocktillhörighet låsas
  in i en flockspecifik databas. Varför inte ex.vis låta flocktillhörighet bestämmas via konventionell
  databasrelationshantering?

  Flockbegreppet låter sig i så fall generaliseras så att en viss person - om så önskas - kan höra
  till mer än en flock. (Personen N skulle ex.vis kunna höra hemma i flocken "Ingifta", men också
  i flocken "Dog efter första barnbarnsbarns födelse" och även i flocken "Flyttat utomlands, men
  återvänt".)

  Troligt är, att ett sådant flockbegrepp för att kunna nyttiggöras fullt ut, kräver en sök-
  funktionalitet som är avsevärt bättre än vad Disgen 8 erbjuder.

  Reguljära uttryck:

  kan användas för sökning i (bl.a.):
  * SQL-databaser (REGEXP och RLIKE), ...
  * släktforskningsverktyget GRAMPS
  * de flesta OS-miljöer (egrep, sed, awk, ...)

  kan - i den utsträckning som är nyttig för namnsökningar - användas av envar som efter att
  ha studerat uttrycket "M(a|ä)rt(h?)a" kan fås att se det som svarande mot såväl "Märta",
  "Marta", "Märtha", "Martha". Svårt? Näppeligen. Dessutom är det ju så att man inte be-
  höver använda hela repertoaren; det reguljära uttrycket "Märta" svarar nämligen för-
  träffligt mot namnet "Märta".

  förändrar - om de introduceras i sökningssammanhang - ingenting för dem som - oavsett skäl -
  avstår från att använda dem.
  Senast redigerad av BrJohan den 2013-03-12 klockan 00:03.

 8. #28

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  217
  På tal om flaggor:

  Några få 'automatiskt' sättbara flaggor borde förslagsvis introduceras.

  Jag själv - och förmodligen även andra släktforskare - skulle exempelvis
  uppskatta om det funnes en flagga "Blodsband" som - givet en viss person P och ett till
  denne associerat menyval - skulle sätta flaggan för alla de personer i databasen som
  har någon ana gemensam med personen P.

  Några andra exempel på sådana 'nyttiga' flaggsättningar:
  * Givet en viss person skulle en flagga "Ättling" automatiskt på begäran
  kunna sättas på alla den personens ättlingar.
  * Givet en viss person skulle en flagga "Ana" automatiskt på begäran
  kunna sättas på alla den personens anor.
  * Förutsatt att den föreslagna flaggan "Blodsband" har fått värden, så
  skulle en flagga "Ingift" kunna sättas för alla de personer i databasen
  som är - eller varit - gifta eller sammanboende med någon person som
  har flaggan "Blodsband" satt.

  Flaggorna skulle därefter kunna användas för ex.vis sökningar. Deras tillstånd borde
  rimligen inte kunna påverkas 'manuellt' på annat sätt än total fällning.

 9. #29

  Carl-Johan Gustafsson
  Medlemsnr
  19138
  Ort
  Nykvarn
  Inlägg
  544
  Förslag på ett (relativt enkelt?) sätt att med flaggor få liknande funktionalitet som flockar genom att använda två (eller flera) typer av flaggor:

  De vanliga flaggorna, där enskilda individer eller relationer kan ha flera olika flaggor.
  Dessa slås individuellt på och av enskilt men bör även kunna aktiveras via en söklista.

  En "GRUPP" flagga, en grupp flaggor, där en individ eller relation kan/skall tillhöra EN sådan flagga i taget.
  Byte av flagga skulle kunna göras enskilt eller via söklista.
  En flagga av denna typ slulle kunna sättas automatiskt vid import.
  Den skulle kunna ärvas uppåt och nedåt vid nyregistrering, dock med möjlighet att välja avvikande flagga.
  Sökningar skulle kunna begränsas till en eller flera av dessa flaggor.
  Flaggan skulle vara synlig i söklistans resultat.
  Flaggan skulle vara synlig, kanske även med sin textinformation, på familjeöversikten. Eller i alla fall som i dag för markerad individ/relation.
  Vid utskrifter för flaggan vara synlig tillsammans med individ- eller relatins-id.
  Export av data skulle kunna begränsas till en eller flera av dessa flaggor.
  Statistikuttag bör kunna begränsas till en eller flera av dessa flaggor.
  Vid konverteringen till Disgen-9 skulle gamla flockbegreppet aktivera samma antal av dessa flaggor, som det finns flockar.

  Får vi en grupp flaggor med denna funktionalitet, skulle vi få en bra ersättning för flockar.
  De som vill bibehålla sitt inövade flocktänkande kan göra det.
  De som inte använder eller inte vill använda fasta grupperingar, låter bara bli att aktivera denna grupp.

 10. #30

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  217
  Hej Carl-Johan!

  Mot den föreslagna principen har jag inget att invända.

  Några frågor dock!

  1. Varför max. EN sådan gruppflagga per person? (Om man vill behålla flock-analogin så är det ju bara att själv göra en sådan begränsning. I annat fall så borde en person kunna höra hemma i mer än en grupp med de ytterligare möjligheter detta innebär.)
  2. Föreslår du (vilket i så fall inte är tydligt) att termen FLOCK ersätts av termen GRUPP? (I så fall tycker jag att det förslaget är utmärkt.)
  3. Skulle sådana GRUPP-flaggor kunna skapas dynamiskt, eller tänker du dig en specifik och av implementationen låst mängd av sådana flaggor? (Flaggantalet i Disgen 8 är ju låst på ett sätt som erinrar om programmets barndom. Med en databas av SQL-typ är det ju inget problem att hantera skapande av 'nya' flaggor via någon dialog.)

 11. #31

  Carl-Johan Gustafsson
  Medlemsnr
  19138
  Ort
  Nykvarn
  Inlägg
  544
  Hej Bror
  Nja, EN angav jag för att efterlikna "EN flock" som det är idag. Men givenvis skulle flera kunna vara OK. Den enda nackdelen med det skulle i så fall vara när man skall visa/skriva värdet. Det skulle kanske vara opraktist om det skulle blir en lång kedja av flaggor.

  GRUPP är i alla fall bättre än FLOCK, men bättre idéer finns troligen. Men det är ju en form av grupptillhörighet vi är ute efter.

  Att dynamiskt skapa den typen av flaggor är troligen funktionellt, tex ANA, probanden är ju ofta ganska statisk. Men däremot ÄTTLING är jag mer tveksam till, då måste man ju utse någon anfader som man utgår från. Detta kan ju variera efter vilken släktgren man just nu är inne på. Du hade också föreslagit BLODSBAND, som också kan utgå från olika synvinklar. Därför tror jag att dynamiska flaggor skall vara just dynamiska och bör därför tillhöra den vanliga typen av flaggor, där en person kan ha flera flaggor.
  Om man skapar dynamiska flaggor måste det också finnas en funktion som rensar tidigare flaggor innan nya skapas. Det bör också innebära att dessa är fördefinierade på något sätt.

  Det bör nog i vilket fall som helst finnas en generell funktion, som helt slår av alla förekomster av en viss flagga.

 12. #32

  Carl-Johan Gustafsson
  Medlemsnr
  19138
  Ort
  Nykvarn
  Inlägg
  544
  Hej igen Bror
  Jag ser att jag var ute på villovägar på din fråga 3.
  Altalet flaggor i en sådan GRUPP som jag tänker på kan inte vara ett statiskt antal. Om man av tekniska skäl måste ha det tycker jag att antalet skall vara STORT.
  Om man använder numerikt identitet borde 999 eller 9999, men precis som med flockar bör man aktivera bara det antal man är i behov av.

 13. #33

  Sten Magnusson
  Medlemsnr
  6438
  Inlägg
  107
  Citat Ursprungligen postat av RolfEriksson Visa inlägg
  Jag har använt flockar endast då jag importerat uppgifter som jag fått från andra forskare. Jag ser egentligen inte någon orsak att dela upp sin forskning i flockar utan mest att det blir en extra belastning av egna minnet var jag ska lägga nya personer jag träffar på. Min basaflock innehåller drygt 9000 personer och det är inga problem om jag ska dela med mig av denna att sortera ut delar via söklista. Inte heller är det några problem att spara en del innan jag skickar in till Disbyt, varför jag nu skulle göra det. Jag skickar in allt jag har och ser det som den största förmånen av Dis förmåner. Då använder jag Disbyt så att jag kopierar det jag hittar och sedan går jag in i Genline och kontrollerar och lägger in källan i mitt källträd. I och med detta anser jag att det är min forskning men att jag fått ovärderlig hjälp av en annan medlem. I de Disgenkurser jag håller informerar jag om flockmöjligheten, att jag inte ser någon större fördel med den samt att jag inte själv använder den.
  Som föreläsare på kurser menar jag att man ska ge exempel på hur man kan använda flockar för uppdelning av släkten. Vad man anser själv om fördelar och nackdelar är irrelevant.

 14. #34

  Lars G Johansson
  Medlemsnr
  19287
  Inlägg
  7
  Möjligen är denna diskussion redan avslutad, men jag vill ändå framför följande:

  Jag instämmer med uttryckta uppfattningar om sökfunktionen, den är inte funktionell, med eller utan flaggor. Sökandet i omväxlande lista 1 och 2 är oerhört knöligt. Fortfarande har jag t.ex. inte hittat något praktiskt användbart sätt att söka personer som saknar en viss uppgift, alltså ett tomt fält. Det som man i vanliga relationsdatabaser kan göra med ””.

  Vad gäller flaggor, som är utomordentligt användbara, skulle jag gärna se ett komplement liknande det som i Excel kallas villkorstyrd formatering. Som ex. skulle jag därmed kunna få alla emigrerade personer, vilka jag tilldelat en flagga, skrivna med röd text (eller annan formatering) i tavlor och stamträd. Detta skulle mycket underlätta överblicken när man har många personer att hantera i ett pågående arbete.

 15. #35

  Runar hortlund
  Medlemsnr
  06015
  Ort
  Eskilstuna
  Inlägg
  109
  Jag har ingen användning av flockar, och undrar hur det går när samma person uppträder i flera flockar. Vem har en person som förekommer i flest flockar. Vad har den personen för IDnummer

 16. #36
  m00707s avatar
  Gunnar Jonsson
  Medlemsnr
  707
  Ort
  Säffle
  Inlägg
  268
  Nja, det är ju en "dödssynd" att registrera samma person mer än en gång.
  Så varför samma person skulle uppträda i flera flockar förstår jag inte.
  Möjligen om man importerar data från någon annan.
  Men då är det ju en mycket god idé att importera detta till en egen flock.
  Det är ju detta som är fördelen med flocksystemet.
  Kanske är det namnet "flock" som ställer till det.
  Andra program kallar det för databas m.fl. benämningar.
  Men är egentligen samma sak i viss tankegång.

 17. #37

  Runar hortlund
  Medlemsnr
  06015
  Ort
  Eskilstuna
  Inlägg
  109
  Beträffande dubblettsökning så är jag väl förtrogen och använder ett eget program Dubbelgångaren 2012. Men när forskare har en flock för sig själv, en flock för sin make/maka och dessutom flockar för barnens resp. Då är det troligt att dubbelgångare skapas.

 18. #38
  m00707s avatar
  Gunnar Jonsson
  Medlemsnr
  707
  Ort
  Säffle
  Inlägg
  268
  Nja, varför det skulle vara större risk att skapa dubbelgångare om man har flera flockar förstår jag inte riktigt.

 19. #39

  Runar hortlund
  Medlemsnr
  06015
  Ort
  Eskilstuna
  Inlägg
  109
  Om du kopplar isär dig och din fru. Gör en antavla för dig själv, skapar en söklista på personerna i antavlan, utökar söklistan med alla personer som på något sätt är släkt.
  Finns din fru med i den söklistan så finns det gemensamma personer. Dvs samma person ska förekomma i en flock skapad för dig och en flock som är din frus.

 20. #40
  m00707s avatar
  Gunnar Jonsson
  Medlemsnr
  707
  Ort
  Säffle
  Inlägg
  268
  Den metoden fungerar inte. Det kan finnas andra kopplingar mellan flockarna än just mellan din fru och dig.
  Om jag exempelvis hade min morfar och mormor i olika flockar och kopplade isär dem, skulle de ändå komma med i söklistan eftersom de var tremänningar.
  Deras gemensamma anor får ju dock enbart finnas i en av flockarna.

+ Svara på ämne
Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1 2 3 4 ... SistaSista

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg