Går Disgen 8.2d att installera på nya Windows 8?
Har någon försökt?