Hörde i P1 programmet "Språket" där man var intresserad av gamla förnamn och var de funnits. Kom då ihåg DISCOUNT och att jag inte provat på länge. Jag provade med namnet Ellika och "Hela tidsperioden". När jag byter län får jag samma resultat för alla län? Kör jag däremot "VISA:Län" för namnet Ellika får jag mycket stor variation över landet. Gör jag något fel?

DISCOUNT borde ha en "knapp på DIS första sida!