Jag har sedan många år en Disgeninstallation gjord enligt "standardmodellen".
Nu har jag skaffat en nätverksserver och vill ha alla mina data i en och samma mapp för att förenkla säkerhetskopieringen.
Vilket är det enklaste alternativet? Det går väl inte att bara flytta mappen Dg82Data med dess undermappar till den plats jag finner lämplig? Ett alternativ är väl att göra en säkerhetskopia på ett USB-minne och därefter avinstallera Disgen för att sedan installera på nytt i önskad mapp och köra tillbaka mina data från USB-minnet. Vad rekommenderas?