Resultat 1 till 30 av 30

Ämne: Statusrapporter Disgen

 1. #1
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874

  Statusrapporter Disgen

  Status 2013-09-11
  Det är många medlemmar som undrar över vad som händer på Disgen-fronten. Vi jobbar på hårt, om än i det tysta. Vad innebär den nya Disgen-versionen för dig som har Disgen idag? Jodå, ditt material kommer att kunna tas över in i den nya versionen. Så fortsätt att forska och använda ditt program!

  Vi siktar på att ha nästa version av Disgen tillgänglig senast vid Släktforskardagarna 2014 (sista helgen i augusti). De största förändringarna finns under skalet på Disgen med databasbyte och förbättrad kod som skapar möjligheter för nya typer av funktioner i framtiden. Vi har redan nu, med hjälp av en heltidsanställd utvecklare och flera ideella krafter konverterat all kod med ny databashanterare. Detta är visserligen inte färdigtestat än, men vi har ändå nått ett delmål att skapa en ny bas att börja jobba från.

  Möjlighet att registrera och hantera flera typer av föräldrar och relationer har varit efterfrågat länge och nu tar vi flera steg för att införa det. Med kvalitetsfrågan i centrum kommer vi att erbjuda flera nya möjligheter som underlättar för dig som forskaren att analysera sin din forskning och visa på förbättringsområden. Nästa version av Disgen erbjuder nya möjligheter att etikettera och kategorisera din forskning för att underlätta forskningsarbetet.

  Till slut kommer vi att utveckla lite smått och gott, inget nämnt och inget glömt, som ska underlätta vardagen för dig som forskare. Ambitionen är också att modernisera användargränssnitten för att höja användarupplevelsen.
  Senast redigerat av Christer den 2013-09-11 klockan 19:37.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 2. #2

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  256
  Efter att ha läst och försökt förstå statusrapportens substansinnehåll, har behovet att få tillgång till projektplan, utvecklingsplan och andra relevanta, konkreta och fastlagda styrdokument, blivit tydliggjort.

  Är projektplanen lika diffus som progressrapporten?

  För 'vaporware' bevare oss!

 3. #3

  Lars Larsson
  Medlemsnr
  57338
  Ort
  Halmstad
  Inlägg
  45
  Jag tycker faktiskt att det är bra att styrelsen (och andra befattningshavare) inte i förväg presenterar allt för vidlyftiga och detaljerade så kallade utvecklingsplaner. Resultatet brukar bara bli att en del medlemmar blir besvikna och arga när inte de kunde infrias.

 4. #4

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  256
  Mina tankar går osökt till 'Mäster skräddare".

 5. #5
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Det är för att undvika "Mäster skräddare"-fenomenet som vi är så diffusa som du menar. Visst skulle vi kunna arbeta lika ambitiöst med planer och styrdokument som man ibland gör i den professionella delen av värden men då är risken mycket stor att vi förlovar oss (lovar för mycket) och verkligen blir som Mäster skräddare. Och med en bas av ideellt arbetande utvecklare så tilltalas jag av försiktighet. Vår vilja och våra tankar är mycket mer långtgående än vi kan realisera.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 6. #6

  Anders Wickman
  Medlemsnr
  49435
  Inlägg
  15
  Kravspecifikationer för nästa version skulle väl vara klara i stort sett till april 2014?
  Går det att få en grov sammanställning av vad som prioriterats att ta med?

 7. #7
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Ja det är riktigt. Kravspecarna är i princip klara och i Produktrådet utgår vi från en prioritering. Nu återstår att bilda oss en uppfattning vad som är möjligt för utvecklarna att hinna med och vilka problem som inte är lösta ännu.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 8. #8

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  256
  Avsevärt mindre överraskad än förvånad anas oråd.

  I vilket skick befinner sig de dokument som avses styra verifiering och validering - om sådan är ansatt?

 9. #9
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Bror, vad är det som oroar dig? Har du inte förtroende för oss?
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 10. #10

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  256
  Hej!

  Givet att:
  mina drygt trettio år i programvarubranschen givit erfarenheter,
  kommersiell programvara skall utvecklas på ett för ändamålet lämpat och metodiskt sätt,
  ny Disgenversion - som aviserats - släpps i samband med Släktforskardagarna i Augusti 2014,
  tjugoen månader gått sedan senast Disgenutgåva, tre månader återstår till nästa - och nya - version och att
  kravspecifikationen ännu ej låsts,
  det kommer att finnas nya och användarsynliga funktionaliteter i den kommande versionen,
  data som producerats av äldre Disgenversioner skall kunna läsas problemfritt,
  den nya versionen skall fungera på nya och ett antal äldre plattformar (Windows och Windowsemulatorer),
  ad hoc-testning aldrig är tillfyllest och att därför specifierad verifiering behövs,
  en ny programvara av det slag som Disgen tillhör, också behöver valideras,
  tidsåtgången för en väl specificerad, väl täckande och väl utförd verifiering, är avsevärd,
  en betatestningsomgång är lämplig och - av erfarenheter från tidigare nya Disgenversioner - behövlig,
  det - efter modifikationer som föranletts av betatestarrapporter - behövs en regressionsverifiering
  en ny och välgjord användarhandledning måste produceras,
  leveranspaket med media och dokument måste produceras,
  supportorganisationen (=faddrarna) behöver tid att lära sig den nya versionen innan den släpps till användare,
  man som användare av Disgen inte skall behöva råka ut för problem som rimligen skulle ha kunnat upptäckas av
  verifiering och/eller validering,
  Disgen måste uppfylla de krav på funktionalitet och stabilitet som en växande och även mera krävande
  släktforskarskara ställer och som åtminstone svarar mot kostnaden för att anskaffa programvaran,

  ser anledningar till oro vad gäller nästa Disgenversion, ut att finnas.

 11. #11
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Då förstår jag vad du funderar över. Jag tror nog att vi har motsvarande insikter i kommersiell utveckling av mjukvara och har förståelse för vad som behöver göras. Men eftersom vi är en ideell organisation och huvudsakligen arbetar med ideella krafter är vi försiktiga med utfästelser och är därför inte så öppna med att utlova vilken funktionalitet som ska finnas på plats när. Men vi kommer att vara mer öppna inom en inte allt för avlägsen framtid.
  Senast redigerat av Christer den 2014-05-15 klockan 22:38.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 12. #12

  Bror Johansson
  Medlemsnr
  8633
  Inlägg
  256
  Utleveranser av en omsorgsfullt testad - och således mycket defektfattig - ny version av Disgen som också innehåller väsentlig ny och nyttig funktionalitet, kan alltså förväntas ha påbörjats före September 2014, eller ...?

 13. #13

  Per Lundgren
  Medlemsnr
  24971
  Ort
  Näsby Park
  Inlägg
  2
  Hur är läget med utvecklingen inför släktforskningsdagarna?

 14. #14

  Tom Barckman
  Medlemsnr
  27488
  Inlägg
  19
  Ja, hur är läget med publicering av "nya" Disgen?
  Ser inget i programmet för Släktforskardagarna.
  När kommer "nya" Disgen att bli möjlig att införskaffa?

 15. #15
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Välkommen till vår monter på Släktforskardagarna i Karlstad den 30-31 augusti. Vi finns i monter 8 på plan 3 i Karlstad Mäss- och konferenscenter CCC. Temat för året är "Som medlem i Dis får du tillgång till" och vi kommer bl.a. att visa lite av nyheterna i Disgen.
  Varje hel timme med start kl 10.00 både lördag och söndag har vi dessutom föredrag, både om Disgen och om kartor.

  Vi kan i dagsläget inte ange när den nya versionen av Disgen blir klart för försäljning. Men för dig som är på plats på Släktforskardagarna och som inte har Disgen 8.2d ännu så erbjuder vi dig att köpa den versionen och att få den nya versionen helt gratis, när den kommer. Det erbjudandet gäller alltså endast i vår monter den 30-31 augusti 2014.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 16. #16

  Per Lundgren
  Medlemsnr
  24971
  Ort
  Näsby Park
  Inlägg
  2
  Christer! Tack för svar. Jag står i begrepp att revidera och kvalitetssäkra min databas i Disgen 2.d och har haft inriktningen att inte göra det innan jag har tillgång till den nya versionen av Disgen. Kan Du ge en grov uppfattning om när den nya versionen kommer att finnas tillgänglig. Detta år eller första halvåret 2015. Eller?

  Med vänlig hälsning,
  Per Lundgren

 17. #17
  Christer!
  Förutom att jag undrar när nya versionen av DISGEN kommer att släppas till försäljning, önskar jag veta om begränsningen om max 50 000 tecken för varje person i databasen kommer att försvinna?

 18. #18
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Bengt,
  i grunden har databasen i den nya versionen inte några begränsningar. Dagens begränsningar kommer att minska men inte helt att försvinna. Det innebär att dagens begränsning på 50.000 tecken (25-30 A4-sidor med text) försvinner. De begränsningar du upplever med volymen av notiser är troligen relaterade till de 50.000 tecknen.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 19. #19
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Nu har vi färdigställt första betan av Disgen 2015. Den går ut till en del av våra betatestare som börjar med att testa några funktioner. Så nu är bollen i rullning .......
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 20. #20
  Phryxes avatar
  C-G Magnusson
  Medlemsnr
  13088
  Inlägg
  1 039
  Bjussar ni på några skärmskott?

 21. #21
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Vi hade ett par i senaste Diskulogen (nr 109 i juli) och det kanske kommer ett par i nästa nummer. Jag har inte skrivit artikeln ännu.

  Jag kan bidra med en som inte alla forskare behöver bekymra sig om, "Hantera datamappar". Men eftersom många av våra användare är ovana att använda Utforskaren så har vi försökt gömma den så att det är enklare att välja mellan de datamappar man har. Datamapparna kommer att synas här i takt med att man konverterar gamla från Disgen 8 eller skapar nya. Exemplet är från min egen testning.
  Bifogade bilder Bifogade bilder
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 22. #22
  Phryxes avatar
  C-G Magnusson
  Medlemsnr
  13088
  Inlägg
  1 039
  Tack. Ser att du har alla Disgen-mappar under din Windows-användare (Mina dokument), men jag hoppas man fortfarande kan välja var mapparna ska placeras ...

 23. #23
  Christers avatar
  Christer Gustavsson
  Medlemsnr
  4621
  Ort
  Linköping
  Inlägg
  1 874
  Självklart.
  Christer Gustavsson - Dis verksamhetsledare emeritus

 24. #24

  Birgitta Svensson Hallgren
  Medlemsnr
  47213
  Inlägg
  51
  Som ny användare på forumet så gick jag hit för att se senaste statusrapporten för Disgen 2016. Finns det någon aktuellare rapport någonstans? I så fall kanse man kan lägga till en länk till det i första posten?

 25. #25

  Tom Barckman
  Medlemsnr
  27488
  Inlägg
  82
  Disgen finns sedan någon tid som färdigutvecklad skarp version.
  Även om nya uppdateringar naturligtvis kommer så småningom.
  Gå in på DIS.se (hemsidan) så har du funktioner för uppladdning där.

 26. #26

  Birgitta Svensson Hallgren
  Medlemsnr
  47213
  Inlägg
  51
  Tack. När jag laddade ner den fick jag uppfattningen att det var en förhandsrelease, kanske av gamla texter här och där. Jag är fortfarande nyfiken på när nästa version beräknas komma.

 27. #27
  DanielBerglunds avatar
  Daniel Berglund
  Medlemsnr
  25564
  Ort
  Göteborg
  Inlägg
  1 227
  Den du hämtar här:
  http://www.dis.se/sv/nyheter/nyheter...formation.html

  är inte någon förhandsutgåva utan den riktiga ("skarpa") Disgen 2016.

  Sedan har vi tänkt att det ska komma i alla fall två gratisuppdateringar till Disgen 2016 under året. Det handlar mest om felrättningar.
  Ordförande & Disgenutvecklare.

 28. #28

  Joel Vogler
  Medlemsnr
  22974
  Ort
  Göteborg
  Inlägg
  54
  Har provat nuvarande "skarpa" Dg2016 men upplevt att konverteringsrutinen skapar så allvarliga fel när det gäller faddrar att jag föredrar att hålla fast vid Dg8. Hoppas att även de uppdaterade versionerna av Dg2016 erbjuds med en utvärderingstid innan man bestämmer sig för köp.

 29. #29
  Har försökt följa kommentarerna till Disgen2016 på Forum. Självfallet uppkommer många typer av frågeställningar en del med rent praktisk innebörd i samband med konvertering andra av mera principiell karaktär eller saker som inte upplevs helt bra. Av mer allvarlig karaktär har jag bl a noterat konverteringen av faddrar liksom förändringen av individnummer.

  Bara för att "den skarpa versionen" nu släppts till medlemmarna minskar inte behovet av statusrapporter. I alla större projekt - inte bara IT-projekt - är det extremt viktigt att upprätthålla dialogen med berörda aktörer under avsevärd tid efter uppstartning; dvs när osäkerheten är som störst.

  Kom gärna ut med "ett månadsbrev" och berätta vad som sker, hur många förbättringsförslag som registrerats/slutförts, hur många medlemmar som köpt Disgen2016 osv. Var även ärlig och tala om vad som inte blev helt bra, men kanske kan förbättras. I vissa svar från Dis företrädare framkommer en attityd att försvara det som gjorts - ödmjukt förklara är nog bättre. Mycket har blivit avsevärt bättre men det finns en hel del som behöver åtgärdas i produkten.

  Daniel skrev ovan att det planeras två uppdateringar under 2016 - varför bara två? Vad är det som hindrar att relativt fortlöpande aktivera gjorda förändringar - i vart fall inte med längre avstånd än två-månadersintervall. Med nedladdningsförfarande är det ju inget större besvär men kan vara till avsevärd nytta för medlemmen att kunna ta del av förbättringar så snart som möjligt.

  Det måste ju ändock ligga i Styrelsens intresse att introduktionen av föreningens bärande produkt upplevs som positiv och att medlemmarna upplever ett engagemang från föreningens sida.

 30. #30
  DanielBerglunds avatar
  Daniel Berglund
  Medlemsnr
  25564
  Ort
  Göteborg
  Inlägg
  1 227
  Citat Ursprungligen postat av Rolf Carlsson Visa inlägg
  Daniel skrev ovan att det planeras två uppdateringar under 2016 - varför bara två? Vad är det som hindrar att relativt fortlöpande aktivera gjorda förändringar - i vart fall inte med längre avstånd än två-månadersintervall. Med nedladdningsförfarande är det ju inget större besvär men kan vara till avsevärd nytta för medlemmen att kunna ta del av förbättringar så snart som möjligt.
  Här har vi resonerat så att två uppdateringar är vad vi kan se framför oss just nu. Preliminärt en i juni och en i september/oktober. Under sommaren händer inte så mycket. Vi vill gärna att uppdateringarna ska vara testade av andra än utvecklarna och det tar en viss tid. Dessutom bör uppdateringarna för "gemene man" inte komma för ofta men istället innehålla en hyfsad mängd rättningar. Uppdaterar vi för ofta drabbar det faddrarna som får frågor om vad som pågår. Vi vill heller inte lova något som vi inte ser att vi kan hålla.

  Det finns säkerligen medlemmar som vill ligga på framkant och de kunde ju få uppdateringar lite oftare. Detta är påtänkt men under 2016 kommer vi att ta det lite varsamt i början.
  Ordförande & Disgenutvecklare.

Behörigheter för att posta

 • Du får inte posta nya ämnen
 • Du får inte posta svar
 • Du får inte posta bifogade filer
 • Du får inte redigera dina inlägg
 •