Hej!
Jag har en ana Gunla eller Gunilla Hansdotter f. 1738 i Småland enligt HFL i Istorps socken i P-län d. 1814 Istorp.
Hon kom till Istorp 1777 från Mjöbäck P-län, det står visserligen Gunla Johansdotter i inflyttningslängden men det är med all säkerhet rätt person om man följer HFL. Hon gifter sig med enklingen Anders Persson i Navrabo Istorp 1782 och får med honom 3 barn.
Jag har försökt hitta var hon kan vara född i Småland men inte lyckats, är det någon som eventuellt har henne i sin släkt och kan ge lite draghjälp. Hennes födelseår är till en början angivet till 1746 men sedan ändrat till 1738 och det stämmer med åldern när hon avlider. Jag har letat i de smålandssocknar som ligger närmast P-län utan något säkert resultat.

Hälsar Mats